MENU

Punktfundament

CIRKULÆRT BYGGERI

Cirkulært byggeri 

Byggeriet boomer i alle dele af verden, og det kræver bl.a. enorme mængder sand og grus. Så store mængder, at ressourcerne er ved at være knappe og udvindingen af de ressourcer, der er tilbage, skader naturen og miljøet. Byggeriet står for næsten 40% af den globale CO2-udledning årligt. Derfor er det afgørende, at der udvikles alternative løsninger. 

 

Skruefundamenter fra BAYO.S er en af løsningerne til et mere cirkulært byggeri.

 

En effektiv måde at nedbringe CO2-udledningen er genanvendelse af materialer til byggeriet. Ved at bygge på skruefundamenter kan byggeriet flyttes og skruerne kan skrues op igen og evt. genanvendes et andet sted. Eller stålet kan recirkuleres.

 

Vi forbruger ikke stål, men vi låner det og sender det tilbage, så det kan recirkuleres. Når bygningen skal rives ned eller flyttes, kan skruefundamenterne skrues op og indgå i en ny stålcyklus. Man står derfor ikke med et affaldsproblem, men et råmateriale i form af stålskrot. 

 

BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning eller til-/ombygning. Stålskruerne med selvskærende spids skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til fundamentet/bygningen. Metoden er enkel, hurtig og vibrationsfri, så følgeskader på de omkringliggende bygninger og en omfattende reetablering undgås. Ligeledes undgås grundvandssænkning.

 

Det er hurtigt at opbygge stabile fundamenter til helårshuse, tilbygninger, kolonihavehuse, moduler, carporte, terrasser, trafikskilte … BAYO.S skruefundamenter forankrer effektivt enhver form for bygning.

 

Skruefundamenter har mange fordele.

Med skruefundamenter er der intet gravearbejde, ingen bortkørsel af jord, ingen støbning med beton, ingen ventetid på hærdning. Du skruer skruen i og kan bygge videre straks efter. F.eks. kan fundamentet til et anneks/BÅKS på 38 m2 laves på en enkelt dag. Medarbejderne skånes for tungt og beskidt arbejde.

 

Skruefundamenter kan monteres i alle typer jord og i al slags vejr. Du er ikke begrænset af frost, sne eller regn. Derved spares tid og penge, da vejret ikke får byggeriets tidsplan til at skride.

 

Skruefundamenterne har en lang levetid, som også kan også forlænges, så de holder længere end beton-fundamenter, kan skrues op og genplaceres et andet sted, hvilket bl.a. gør dem egnede til anvendelse i forbindelse med opbygning af midlertidige fundamenter. Materialerne er ligeledes genanvendelige. Alt dette er til gavn for miljøet. 

 

Fordi skruefundamenterne komprimerer den eksisterende jord, er det muligt at bygge på forurenet jord uden at skulle fjerne eller rense jorden. Skruefundamenter er derfor en billig løsning til byggeri på grunde med jordforureningsproblemer.

 

Mange fundamentopgaver kræver, at grundvandsniveauet sænkes; bland andet i forbindelse med dyrt anlagte sandpudeløsninger. I byområder er disse grundvandssænkninger ikke ønskelige, da det kan forårsage skader på tilstødende ejendomme. Ved brug af BAYO.S skruefundamenter undgås grundvandssænkning.

 

Med punktfundamenter, der holder huset fri af jorden, undgår du radon og fugtproblemer i dit byggeri.

 

BAYO.S skruefundamenter:

•     er ISO-certificerede

•     er CE-mærkede

•     er produceret i EU

•     er godkendte til byggeri i EU

•     overholder EN-normen for stål, svejsning og galvanisering

•     understøtter BR18

•     kan akkrediteres i henhold til Eurocode 7

Bayos Skruefundamenter
11 Gode Grunde båks
Vi Hjælper Dig Hele Vejen båks
Punktfundamenter båks
Miljø båks
Stoffer Retail Solutions M. By Logo

Båks er en del af Stoffer Group

Er der noget vi kan hjælpe med?

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud, en snak om dine ønsker og få svar på alle dine spørgsmål. Vi kommer naturligvis også meget gerne hjem til jer og taler løsninger og muligheder.