Regler og byggetilladelse for anneks i haven

Før drømmen om et anneks kan realiseres, er der nogle regler, i skal være opmærksomme på. Det kan virke uoverskueligt at komme i gang med – men det er slet ikke så besværligt. 

Da der med et isoleret anneks i haven er tale om en selvstændig bygning til beboelsesformål, stilles der andre krav, end til fx et skur eller drivhus.

Der er ligeledes forskel på, om du ønsker at få et anneks i din have ved din helårsbolig eller dit anneks skal fungere som en tilbygning ved dit sommerhus – ofte er det de samme regler, men visse steder kan reglerne være mere strikse. Vi giver dig her en kort gennemgang, af nogle af de ting, du skal være opmærksom på, når du drømmer om anneks i din have. Vi hjælper dig også gerne med diverse spørgsmål til processen, og hvad specielt du skal være opmærksom på.  

  • Bebyggelsesprocent og andre bestemmelser

Inden du går i gang, skal du sikre dig, at du overholder den tilladte bebyggelsesprocent dvs. at du sammenholder det samlede etageareal med din grunds størrelse. Der er et max, der ikke må overskrides. I et parcelhuskvarter vil det typisk være 30 % mens det i et sommerhuskvarter er 15 %. Derudover skal du sikre dig, at en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser for dit område, ikke har betydning for dit anneks. 

  • Anneks placering i haven

Inden du kommer for godt i gang med drømmene om, hvor dit isolerede anneks fra Båks skal stå, så skal du være opmærksom på, at der er regler for, hvor på din grund, du må placere dit anneks. Der er nemlig regler for, hvor i din have annekset må stå, og de skal selvfølgelig overholdes. De regler omhandler blandt andet afstand til skel. 

Annekset i din have ved dit helårshus skal stå mindst 2,5 meter fra skel, mens det ved sommerhuse ofte er 5 meter. Oftest er det disse anneks regler, der er gældende, men du skal for en sikkerhedsskyld tjekke din lokalplan og andre servitutter, om der er angivet andre krav.  

  • Anneks regler 

Der er en række regler, der skal overholdes, når det kommer til konstruktionen af dit anneks. Disse konstruktionsregler har vi selvfølgelig fuldstændig styr på. Der er fx krav til højde på dit anneks, rumhøjden, dagslys og ventilation. Disse anneks regler tager vi højde for, når vi sammen begynder at snakke om dit drømme anneks. 

Hvis du ønsker et anneks med bad og toilet, er der selvfølgelig regler og bestemmelser for vådrum – ligesom der er for almindelige huse. Disse regler overholder vi selvfølgelig som standard. Der er krav til isolering, og da vi kun bygger isoleret annekser, er reglerne overholdt i alle vores annekser. Vi hjælper selvfølgelig gerne med dokumentation til kommunen om dette. Vi er naturligvis også behjælpelige med dokumentation om diverse krav til konstruktion og materialer. I kan trygt lægge disse krav i vores hænder, og inden vi begynder konstruktionen af jeres anneks, er der taget højde for disse regler for annekser – hvad end det er en standard båks eller et anneks der er designet specielt til jer.   

  • Anneks byggetilladelse 

Inden vi påbegynder arbejdet, skal du søge byggetilladelse hos kommunen. Dette skal gøres selvom vi bygger dit anneks indendørs i vores produktion i Danmark. For at søge en byggetilladelse vil det kræve, at du har styr på ovenstående om fx afstand til skel og bebyggelsesprocent. Der, hvor der kræves dokumentation for fx byggeteknik, materialer, isolering og indeklima, er vi selvfølgelig behjælpelige med at fremskaffe rette dokumentation.

Efter annekset står færdigt i din have, skal det igen meldes til kommunen. De giver dig ibrugtagningstilladelse og opdaterer automatisk oplysningerne i BBR – Bygnings- og Boligregistret.  

Vi hjælper dig gerne

Selvom det kan virke uoverskueligt, så er det altså ret nemt at gå til – det er i hvert fald ikke det administrative, der skal stå i vejen for din drøm. Kommunerne rundt i Danmark er ofte gode og venlige til at hjælpe med dine spørgsmål til regler og byggetilladelser for annekser. Vi står også klar til at hjælpe med spørgsmål, og hvor du skal starte. 

Til det første uforpligtende møde kan vi starte på disse spørgsmål om anneks byggetilladelse, så vi sikrer, I får et anneks, der overholder alle regler for netop jeres område og passer til jeres hus eller sommerhus.